Sunday, August 12, 2007

Top 35

Here are the list of top 35 participants eligible for a TGV Ticket, congrats!
The tickets will be distributed during the camp.


1
Stephen Tan
2
Merlvyn Kho Yueh Yang
3
Joven Mailvaganam
4
Cissie Au
5
Phoebe Ting Su-Yuin
6
Wilson Siew Wei Sern
7
Joshua Nah Han Yew
8
Darren Lee
9
Low Yee San
10
Au Yong Wai Peng
11
May Tan Mei Ling
12
Lee Yun-Ni
13
Ng Khaa Soon -Scott
14
Cynthia Chang
15
Joel Jacob Vergis
16
Chee Siew Yeng
17
Debbie Woo
18
Belinda Jocelyn Hiew Vunyie
19
Ian Chong
20
James Chew
21
Celestine Lau
22
Lee Shealin
23
Rachel Law
24
Kwek Ai Wei
25
Wendy Chan
26
Kenny Chew
27
Lin Wai Yi
28
Liew Kong Weng
29
Sharmane Chow Yee Wei
30
John Tan Xin Yi
31
Chia Pik Yuen
32
Rachel How Wee Ai
33
Jason Ho Ken Soon
34
Thum Yee Mun
35
Tang Tze Teng

No comments: